Абстракт

Записи са усамљеног места. Истина какву видим.

Вара се онај што се на слободу мисли ослања. И када кажеш не ти и даље јеси. Суштина је у времену које нам је на располагању.

Биографија - 50 година Србовања.

Архив Етимонија - линкови ка записима.

Индекс - почетна страна.

Ето. И увек постави питање Зашто.

7530-08-01

Деловод: 20220801110934