Граник

Као размакнуто грање и кроз њега дух. Који се отисне. И тада пукне нови Видик.

На мени је да личним примером доказујем нашу садашњост и контекст оног заглављеног времена које нам је на располагању.

На путу и уз пут сам сакупио сасвим довољно да се "квалификујем" за промисао.

Убудуће нећу писати нити се бавити нашом прошлости, историјом и слично, има ко то боље ради.. Бавићу се духом нашега и доба које је пред нама. Одговараћу на питање Зашто и у њему сва остала шта, где, када (..) како даље.

О намери и путу

...

Ето. И увек постави питање Зашто.

7530-08-30

Деловод: 20220830113337