Менифест

Будућност свих наших стремљења је измештање тежишта са хришћанства ка изворним вредностима. Хришћанство је дугорочно гледано "неисплативо". Првословље и првобитно устројство јесте.

Хришћанство слаби. Треба га користити као средство не и циљ. Никада заправо битке нису вођене ради "вере", увек је разлог био на другој страни. Ђавољим се именује бит природног. Исто не изазива прихватање и одобравање. Оно тиранише нежну природу хришћанина и намеће му своју вољу, вољу јачег.

Префињени механизам регрутације у непрегледном мору осредњости развија једну сасвим нову прилику. Она је деконструкција свих истинката. Семантички, истинкт се ослања на истину односно истог.. по природним закономерностима јер других нама доступних нема. Свако удаљавање од истих је бег. Бег или Бог.. корен је исти.

Ево шта је потребно

Створити систем јавнога простора у коме ће се инверзним путем увидети родна истина. Родно у овом контексту не препознаје хапло групу већ меру природе коју предак у бескрајној комбинацији "прослеђује".. Фреквенција те и такве родности (читај при-родности) дефинише народ.

Решење је више него очигледно. Матрица је ту, глобално повезивање да којим случајем не постоји требало би га измислити. Јавни простор и јавни кључ, док родно препознати имају урођену лозинку.. и опет, за родне се каже да су у лози или ложи.

Ето. И увек постави питање Зашто.

7530-10-16

Деловод: 20221016115551