О краљу

Немамо краља. Нисмо га заслужили.

Деловод: 20230107211138