Морал

Увек је тежио да заустави или макар успори.. подразумева морање. Далеко битније од Ја морам јесте Ја јесам

Морал и његова суштина. Сва је прилика да је модел наметнут са циљем да обликује општедруштвену корисност. А онда темељно злоупотребљен.

Контекст | Етимологија Кључ | #морал, #бит

Деловод: 20230108083615