Србско Умно Друштво СУД

Снага државе је директно пропорционална вредности њеног патентног завода. Векови праксе и искуства се бележе у овом формату. Западно царство је миленијумском пљачком све завело по својим патентним установама. Окупирани немају право на патент. Све се приписује окупатору.

Потребно је основати Србски патентни завод

Србији је потребна једна оваква установа1. У њој би се без обазирања на страни фактор записивали по деловодном броју наши ИЗУМ-и. Како на пољу историјиских чињеница тако и у домену научних и осталих достигнућа и посрнућа. Независно од било ког међународног или каквог другог „споразума“ на нашу штету а њихову корист.

Србско да буде Србско

Контекст | Писарница Кључ | #ум, #суд, #бит

Деловод: 20230108090303