Прагма

Место одакле се полази на бази ранијег искуства. Основ за однос организма и околине.. То је званична дефиниција прагматизма.

Зашто је полазна тачка баш ПРАГ који је толико дубоко у етимологији и етнологији Срба. ПРА (прадеда..) од кога је малим вокалним прилагођавањем и ПРЕ (предак..) и ПРО (en. PRO) (протоплазма..) је неодвојив део србског појмовног апарата. Те отуда не може водити порекло из неког другог језичког корпуса.

Пре ће бити обрнуто.

КОНТЕКСТ | ЕТИМОЛОГИЈА, ЕТНОЛОГИЈА КЉУЧ | #ПРАГМА, #ПРАГМАТИЗАМ

Деловод: 20230109081146