Србски протокол

Матрица савремене цивилизације је заснована на следу:

Деловод: 20230110103031